KÖPVILLKOR

Allmänna Villkor

XTRCT VISION AB, organisations nr. 559077-6125 (”XTRCT”) driver webbshopen GET-RECLAIM.COM (”Webbshopen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om XTRCT framgår på Webbplatsen/shopen. Via Webbshopen kan du handla varor direkt från XTRCT. När du handlar från Webbshopen kan du alltid kontakta XTRCT’s kundtjänst, och betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webbshopen. 

1. Allmänt 
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbshopen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbshopen. 

1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbshopen mellan dig och XTRCT. Genom att du handlar på Webbshopen godkänner du våra Allmänna villkor och Integritetspolicy. 

1.3 För att kunna beställa på Webbshopen måste Kunden ha fyllt 18 år. XTRCT accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. XTRCT förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 

1.4 XTRCT reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. XTRCT har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. 

1.5 Webbpshopen och dess innehåll ägs av XTRCT VISION AB eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från XTRCT. 


2. Avtal och Beställning 
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbshopen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt XTRCT:s Integritetspolicy.


3. Kunduppgifter mm. 
3.1 När Kunden ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om XTRCT´s behandling av personuppgifter finns i XTRCT´s Integritetspolicy. 

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden ska omgående anmäla till XTRCT om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lpersonliga uppgifter. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes uppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 

3.3 Om XTRCT misstänker att Kunden missbrukar sina uppgifter eller bryter mot Villkoren har XTRCT rätt att stänga av Kunden.

4. Priser, avgifter och betalning 
4.1 Vid beställning via Webbshopen gäller de priser som anges på Webbshopen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. 

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbshopen. XTRCT och dess betalningspartner har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen. XTRCT och dess betalningspartner förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. 

5. Kampanjer och erbjudanden
XTRCT kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbshopen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av XTRCT i samband med kampanjen. XTRCT förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbshopen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. 


6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbshopen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att XTRCT skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbshopen. Vid leveransförsening meddelar Säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet. 

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolliid. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. 7. Ångerrätt 
7.1 Vid köp av varor på Webbshopen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). 

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor: 

Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. 


7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer). 

7.4 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbshopen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till XTRCT. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. 

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till XTRCT. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. 

7.6 När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som XTRCT erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har XTRCT rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

9. Garanti och reklamation 
9.1 Vissa av XTRCT varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis. 


9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbshopen. 

9.3 XTRCT står för returfrakten för godkända reklamationer. 

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer XTRCT att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. XTRCT strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att XTRCT mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. XTRCT förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se. Se även punkt 14.1 nedan.

9.5 Vid mottagen felaktig eller defekt vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer XTRCT att skicka ut ersättningsvaran till kunden.


10. Länkar 
XTRCT kan länka från Webbplatsen/shopen till andra webbplatser som ligger utanför XTRCT:s kontroll, och webbplatser utanför XTRCT’s kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om XTRCT försöker säkerställa att XTRCT enbart länkar till webbplatser som delar XTRCT ´s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är XTRCT inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen. 

11. Force Majeure 
XTRCT ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som XTRCT inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar XTRCT Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och XTRCT rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

12. Ändringar av Villkoren 
XTRCT förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbshopen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbshopen), alternativt 30 dagar efter att XTRCT har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbshopen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 

13. Ogiltighet 
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 

14. Tillämplig lag och tvist 
14.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol. 

Integritetspolicy

Om XTRCT och Webbshopen

XTRCT VISION AB, organisations nr. 559077-6125, Bolshedens Industriväg 35, 427 50 Billdal, (”XTRCT“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

XTRCT värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är XTRCT’s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information XTRCT samlar in samt varför och hur XTRCT behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till XTRCT angående behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och EU:s dataskyddsförordning[1] samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

När du använder Bolagets tjänster samlar XTRCT in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan.

Webbplatsen/shopen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför XTRCT’s kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen/shopen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen/shopen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att XTRCT inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Definitioner

I den här integritetspolicyn används följande definitioner.

”Samarbetspartners” är bolag som godkänts av XTRCT och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla deras produkter och tjänster via Webbshopen.

”Webbshopen” omfattar webbplatsen GET-RECLAIM.SE och därtill hörande sidor.

Behandling av kunders personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är XTRCT personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

På Webbshopen kan du handla varor o direkt från XTRCT och/eller från XTRCT’s varumärken via Webbshopen. När du köper något på Webbshopen ingår du ett avtal med XTRCT eller med någon av XTRCT’s Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som XTRCT samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • personnummer,

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,

 • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst, 

 • kön, användarnamn och lösenord till våra tjänster,

 • köp-, betal- och orderhistorik,

 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,

 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 • Moderbolag till XTRCT

 • våra Samarbetspartners,

 • genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,

 • genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en vara på vår Webbshop har du ingått ett avtal med XTRCT och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den produkt som du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan XTRCT komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.

 • Fullgörelse av avtal: För leverans av varor, för att genomföra betalning samt för att ge dig åtkomst till Webbshopen och de tjänster som XTRCT tillhandahåller där (bl.a. kundtjänst och prenumeration av nyhetsbrev). Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte
  Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.


Berättigat intresse:

För att XTRCT ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra sina tjänster för samtliga kunder är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera köphistorik, sortera in kunder i segment för att utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål.

   Vi behandlar även personuppgifter för att förbättra XTRCT’s betalningslösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan då komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Du kan läsa mer om detta under avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.
 

 • Personuppgiftsbiträden: Vi har avtal med personuppgiftsbiträden som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a. tryck och distribution, leveranser av varor, analys av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data. De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. XTRCT använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av personuppgifter här.
   

 • Samtycke till behandling: Samtycke kan behövas för viss direktmarknadsföring (per post, e-post och sms), kundundersökningar etc. som lämnas genom att Du ändrar preferenser på mina sidor eller gör val vid nyregistrering.
   

Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med nyhetsbrev sammanställer vi den information om deras köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för XTRCT och RE:CLAIM. 

Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan behandling och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Utöver att behandla dina personuppgifter för administration och för att kommunicera med dig som kund kommer XTRCT att behandla dina personuppgifter på följande sätt: Vi måste behandla dina personuppgifter för att upprätta ditt konto och dina användaruppgifter, säkerställa att du är privatperson och över 18 år, för att tillhandahålla dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera dina inställningar och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att du ska kunna spara produkter i varukorgen.

Du har vidare rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.
 

Lagring av personuppgifter

XTRCT vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Om du köpt en vara på vår Webbshop sparas dina personuppgifter två år efter att köpet fullgjorts och/eller ett eventuellt service- eller garantiåtagande från vår sida löpt ut. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

 • Kommunikation: Om du har kontakt med XTRCT, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att XTRCT eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden.

 • Rättslig skyldighet: XTRCT sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När XTRCT inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av XTRCT ´s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan till vårt moderbolag. XTRCT iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Externa Samarbetspartner: De Samarbetspartners som vi arbetar nära med får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig. Det anges tydligt när en Samarbetspartner är involverad i ditt köp.

 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att XTRCT ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, XTRCT, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att XTRCT säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av XTRCT’s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller direktmarknadsföring, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via XTRCT,

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller kunder och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. 
 

XTRCT vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbshopen. XTRCT kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer XTRCT även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Vidare har du rätt att kräva att XTRCT begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att XTRCT för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av XTRCT ´s behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att XTRCT ´s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbshopen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbshopen.

Ändringar i integritetspolicyn

XTRCT förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Webbshopen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.  

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta XTRCT’s kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

XTRCT VISION AB

Bolshedens Industriväg 35

427 50 BILLDAL

 

hello@xtrct.se

[1] Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).


___________________ 
Integritetspolicyn har uppdaterats den 2018-05-24

Get In Touch

hello@xtrct.se

+46 31910250

XTRCT Vision AB
Bolshedens Industriväg 35

427 50 Billdal SWEDEN

Help

Subscribe for laundry tips, discounts and more!

 • Facebook
 • Instagram

© 2020 Get-Reclaim. Developed By Team: ProfessionalWebDevelopers